Leczenie niepełnosprawnych dzieci Domu Dziecka w Armenii.