Szkolenie w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki