Przeprowadziliśmy badania w Szkole Podstawowej nr 166 w Warszawie