Projekt kierowany jest do dzieci uczęszczających do publicznych  niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta Słupska. Badania odbędą się wśród maluchów, których rodzice lub prawni opiekunowie wyrażą pisemną zgodę na badanie.

Celem projektu będzie zapewnienie szkolenia i badań stomatologicznych oraz poprawienie świadomości z zakresu prawidłowej higieny jamy ustnej najmłodszych mieszkańców Słupska, rozwinięcie zakresu działalności fundacji w kontekście profilaktyki stomatologicznej, promocji zdrowia i działań mających na celu uświadamianie społeczeństwu zagrożenia jakie niesie za sobą brak odpowiedniej opieki oraz profilaktyki stomatologicznej. Realizacja założonych celów będzie przebiegała w oparciu o dotychczasowe procedury wypracowane przez Fundację Wiewiórki Julii.

Szczegółowy harmonogram zostanie utworzony na podstawie zgłoszeń przedszkoli i list dzieci, których rodzice/opiekunowie wyrażą zgodę na badania. Badania odbędą się 19 i 20 października 2017 r. w słupskich przedszkolach. Profilaktyczne przeglądy stomatologiczne są dofinansowane z budżetu Miasta Słupska.

To już trzeci projekt realizowany wspólnie z Panem Robertem Biedroniem, Prezydentem Miasta Słupska. W październiku i w listopadzie 2015 zespół wolontariuszy Fundacji Wiewiórki Julii składający się z lekarzy dentystów i higienistek przeprowadził badania dentystyczne wśród uczniów szkół podstawowych na terenie Słupska. II edycja projektu odbyła się w czerwcu 2016 roku. Wówczas bezpłatnymi przeglądami dentystycznymi zostali objęci uczniowie szkół gimnazjalnych. W projekcie „Podróże Julii Słupsk” wzięło już udział ponad 4448 dzieci.