Inauguracja II edycji Podróży Julii wśród seniorów