I etap badań stomatologicznych w Słupsku – Podsumowanie