Badania w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 w Warszawie