Współpraca z Policealną Warszawską Szkołą Medyczną