Przeglądy stomatologiczne wśród uczestników Gier Miejskich we Włochach i w Rembertowie