Pomagamy niepełnosprawnym wychowankom domu dziecka w Erewaniu.