Podziękowania za nasze warsztaty edukacyjne z Białegostoku