Podróże Wiewiórki Julii zostały objęte honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.