Podróże Julii wśród seniorów – wykład i szkolenie w Grochowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku