Fundacja Wiewiórki Julii w Szkole Podstawowej nr 217