Badania w Szkole Podstawowej nr 7 w Skierniewicach