Badania w Szkole Podstawowej nr 5 w Skierniewicach