Badania w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 92 w Warszawie