Badania uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Gminy Szczerców