Badania stomatologiczne podczas II edycji Polskiego Rajdu Kobiet