Badania i szkolenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie