1% dla chorych dzieci z Domów dziecka oraz Placówek opiekuńczych