Komu pomagamy

Tematyka próchnicy zębów od lat niezmiennie stanowi poważny problem u dzieci w całej Polsce. Nasilenie tego zjawiska zależy od wieku i miejsca zamieszkania. Ogólne statystyki są alarmujące: 45-77% 3-latów ma zdiagnozowaną próchnicę uzębienia, w grupie 4-latów procenty wahają się w przedziale 50-66%. Wartości te są wyższe wraz z wiekiem dzieci i już u 6-latków wynoszą 57-94%. Środowiska stomatologiczne zdają się mówić jednym tonem i podkreślają konieczność wprowadzenia szeroko pojętej – systemowej opieki profilaktyczno – leczniczej nad dziećmi z uzębieniem mlecznym i jednocześnie walką z niską świadomością prozdrowotną rodziców.

Wychodząc naprzeciw wyzwań jakie stoją przed Polską w zakresie realizacji zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia w wymiarze zmniejszenia wskaźnika próchnicy do stanu 60% u 6-latków (do 2015r.), zapewnienia profilaktyki stomatologicznej u dzieci z mniejszych miejscowości, wsi, rodzin ubogich, patologicznych – tam gdzie odsetek zdiagnozowanego problemu jest największy – fundacja powiększyła zakres działań:

  • Sfinansowanie i zrealizowanie krajowego projektu obwoźnej opieki medyczno – stomatologicznej „Dentobus”
  • Akcja „Tramwaje Zdrowego Uśmiechu”